LogoDorper Asociace CZ              

Ročenka Dorper 2019

Dorper Asociace CZ je spolek založený za účelem podpory a prosazování šlechtění a chovu ovcí plemene Dorper a Dorper White. Asociaci založili aktivní chovatelé tohoto plemene ovcí. Veškeré informace informace budeme zveřejňovat na těchto stránkách. Současně můžete zasílat své dotazy a připomínky na uvedenou emailovou adresu.

Uznaný chovatelský spolek

IČ: 22749446

Vendryně 942

739 94 Vendryně

Tel:         +420 731 446 881

Email:    dorpercz@dorper.biz

Web:      www.dorper.biz

Spolek registrovaný ve veřejném  spolkovém rejstříkíku L 10227 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Dorper Asociace CZ, z.s. je členem Světové federace národních svazů chovatelů ovcí plemene Dorper

World Federation of Dorper Breeders Societies

O plemeni

Stránky WFDBS

Kalendář akcí

Odkazy na stránky chovatelů v ČR

O chovu ovcí

Stanovy sdružení

Chovný cíl

Šlechtitelský program

Řád plemenné knihy

Ke stažení

 

Plemenná Kniha - vstup pro registrované chovatele a šlechtitele

 

 

 

Twitter 

 

Copyright © J.Rucki CZIN.eu

10.10.2020

Skopové a jehněčí maso, dělení, upotřebení - ReceptyOnLine.cz

 

20.9.2020

Děkujeme všem účastníkům NT za účast a těm z vás, kkteří jste si na trhu koupili plemenná zvířata, přejeme hodně úspěchů v chovu.

5.9.2020

Vážení chovatelé, žadatelé o dotace z národních dotačních programů.

V současné době probíhá zpracování a podání vašich žádostí, které jsme vám, pro ulehčení, rozeslali již vyplněné. Vašim úkolem je tyto žádosti zkontrolovat, případně doplnit, potvrdit podpisem a odeslat zpět. prosím strikně dodržujte instrukce, které obdržíte s žádostí. Podrobné informace o dotacích a jejich distribuci najdete na stránkách MZe a SZIF.

Letošní zpracování celé agendy je mimořádně náročné z toho důvodu, že se prvně provádí celé elektronicky a proxe v elektronickém zpracování dokumentů u chovatelů mnohdy nedosahuje potřebnou úroveň.

Prosím, pochopte, že není v našich silách projednávat podání žádosti s každým chovatelem jednotlivě. Děkuji za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie AMARUN - kolekce beranů věk 100 dnů. Chovatel: Josef Bouška +420 606 441 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 denní derani linie ARON a DINARI. Chovatel: Bohumil Smolík +420 603 457 441

 

Kontrola Užitkovosti a testování - Farma Pavla Habětína v Plchovicích 30. června 2020 . Kontakt +420 602 364 249

 

27.8.2019

Navštivte náš účet na Twitru - https://twitter.com/Dorper_CZ a Instagramu @dorper_cz

 

 

 

DORPER - ovce s velmi dobrou konverzí krmiva, nenáročné na pastvu, přizpůsobié a odolné. Vyznačuje se asezonností říje, lehkými porody, rychlým růstem, skvělou zmasilostí a masem bez charakteristického skopového přípachu. Vhodné pro malé i velké chovy.

DORPER - PLEMENO BUDOUCNOSTI

 

5.2.2019

V oddíle "Ke stažení" je umístěno plné znění Nařízení EP a rady EU 2016/2012 . Věnujte tomuto dokumentu náležitou pozornost.

 

12.1.2019

Dnes se konala ve Vendryni v hotelu Vitality porada Rady spolku DACZ a Rady plemenné knihy Dorper. Tato porada se lišila od předchozích tím, že na ni byli pozváni všichni aktivní chovatelé, jak členové DACZ tak i nečlenové.

Příležitost zúčastnit se porady a rozhodování o dalším směřování plemene Dorper  využolo asi dvacet chovatelů ze všech koutů české republiky. Výsledkem  byl dlouhý jednací den, naplněný věcnou, užitečnou a příjemnou diskuzí s konkrétními výsledky.

Děkuji všem za aktivní účast.

Zápis se závěry bude všem chovatelům zaslán elektronicky.

4.1.2018

16.1.2018 se v Praze uskuteční jednání Rady Plemenné knihy a Rady spolku Dorper Asociace CZ, z.s.. Chvatelé mohou do 8.1.2018 posílat na e-mailovou adresu asociace návrhy k projednání. Jednání se rovněž budou účastnit zástupci Revizní komise DACZ.

 

15.10.2017

V návaznosti na zákonná ustanovení byl název spolku Dorper Asociace CZ změněn doplněním označení právní formy. Nový název nyní je Dorper Asociace CZ, z.s. . Všechny ostatní údaje zůstávají nezměněny.

 

14.8.2017

Děkujeme všem účastníkům NT za jejich účast, přejeme chovatelské úspěchy s nakoupenými zvířaty a těšíme se na shledání na dalších akcích.

15.5.2017

Děkujeme všem za návštěvu.

V neděli 14.5.2017 skončila NVHZ v Brně. Dovolte, abych touto cestou, jménem Dorper Asociace CZ, poděkoval všem návštěvníkům našeho stánku s ovcemi a berany Dorper.

Jsme velmi potěšeni, že jsme se u této příležitosti mohli seznámit s mnoha příjemnými lidmi, jejich požadavky a názory.

Rovněž považujeme za přínosné, že jsme měli možnost seznámit část chovatelů a zájemců o chov ovcí s plemenem Dorper, s naší prací a směrem, kam hodláme chov Dorperů v České republice vést.

Zvláštní poděkování patří patří chovatelům a členům DACZ, kteří se na realizaci výstavy podíleli.

Děkuji tedy MVDr. Ditě Koláčkové, Luďkovi Koláčkovi, Mgr. Pavlu Habětínovi a Ing. Vladimíru Bařinovi.

Ing. Jaroslav Rucki

 

 

1.4.2017

od 1.4.2017 byla spuštěna v PK Dorper nová verze výpočtu PI (Parametrický Index). Tato úprava byla schválena Radou PK v lednu 2017.
Hlavní změny jsou dvě:


1. V případě absence jednotlivých údajů u konkrétních zvířat tato již nejsou nahrazována průměrem populace, ale minimální hodnotou v       populaci.
2. Do výpočtu nevstupuje naměřená hodnota tloušťky hřbetního svalu, ale hodnota přepočtená ke 100 dnům věku.

V případě nejasností rád každému vysvětlím důvody které k této změně vedly. Volejte, nebo pište.
PI je dostupný ve webové Aplikaci PK Dorper, nebo Vám data týkající se Vašeho chovu mohu poslat v excelové tabulce.

Rada PK je přesvědčena, že tato úprava umožní jasnější přehled o kvalitě plemenných zvířat a rozhodování při provádění sesekcí.

 

25.3.2017

Využitá exportní příležitost

V červenci tohoto roku uplyne teprve pět let od uznání Dorper Asociace CZ uznaným chovatelským spolkem. Ačkoli se jedná o poměrně krátkou dobu, došlo v České republice k výraznému pokroku v rozšiřování chovatelské základny, kvality a počtů chovaných zvířat. Dorper je populární.

Dokladem je také, za pomoci Dorper Asociace CZ, uskutečněný export plemenných ovcí a beranů Dorper do středoasijského Uzbekistánu. Celková hodnota exportní akce českých dodavatelů přesáhla 30 tis. EUR.

Dne 18.3.2017 byly ovce a berani, po několika dnech transportu, složeni v taškentské karanténní stanici.

 

20.3.2017

Dnes Dorper Asociace CZ zveřejnila ročenku chovu ovcí Dorper v ČR. Materiál si můžete prohlédnout na adrese:

https://issuu.com/23970/docs/rocenka_2016       

      Děkujeme za Vaši návštěvu

13.3.2017

Prosím věnujte pozornost tomuto upozornění:

V poslední době došlo několikrát k podvedení nových zájemců o chov ovcí plemene Dorper a byla jim prodána údajně plemenná zvířata. Tyto jehnice a berani nebyli zapsáni v Plemenné knize, a proto nemohou být uchovněni. Pokud plánujete nakoupit plemenné ovce Dorper, konzultujte nákup s Plemennou knihou Dorper. tel.: 731 446 881

-Pro chovatele ovcí plemene Dorper je důležité znát Šlechtitelský program dorper (ke stažení v nabídce "Ke stažení" na těchto stránkách) a trvale sledovat jeho úpravy (reakce na změny v legislativě).

-Pokud zakládáte chov nákupem, nenakupujte příliš mladá zvířata. Požadujte minimální věk 150 dnů. Bez zkušeností nenakupujte v zahraničí.

-Plemenní jedinci musí být z chovu zařazeném do kontroly užitkovosti.

-Požadujte kopii protokolu o zdravotních zkouškách provedených v chovu za minulý rok dle "Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené  vakcinace" pro příslušné období.

- Obzvláště důležité je, aby zvířata měla stanovený genotyp. K produkci plemenných zvířat jsou určena pouze zvířata typu R1 a R2. Toto musí zajistit chovatel. Chovatel musí rovněž zajistit, aby měl SVU Jihlava uloženy nesrážlivé vzorky krve obou rodičů pro stanovení parentity (ověření původu).

- O ověření parentity musí požádat chovatel, u něhož se zvíře narodilo, poté co byl zjištěn vyhovující genotyp a zvíře bylo hodnotitelem pro plemeno Dorper ohodnoceno a určeno k produkci plemenných potomků.

- Nový majitel plemenného zvířete zapsaného do Plemenné knihy dorper musí být rovněž v této knize zapsán .

- Budoucí plemenná zvířata musí mít v rámci kontroly užitkovosti provedeno vážení ve sto dnech a ultrazvukové měření tloušťky hřbetního svalu a tuku.

Zdá se vám to vše příliš složité? Rádi Vám poradíme nebo podáme potřebné informace.

 

30.9.2016

V prezentaci kterou najdete na následujícím odkazu si chovatelé mohou připomenout základní záznamové činnosti v chovu Dorperů

"Činnosti v chovech"

7.6.2016

Ve 24. týdnu proběhne vážení jehňat ve 100 dnech, v regionu Středočeský, Západočeský, Jihočeský, Pardubický, a Moravskoslezský.

Bližší informace podá PK na t.čísle 731446881.

20.4.2016

Na adrese níže najdete popis plemenného standardu a návody k hodnocení beranů a ovcí plemene Dorper.

https://issuu.com/23970/docs/standard_plemene__dorper_hodnocen___6bb252b9d497ff

12.4.2016

Veterinární podmínky stsanovené KVS SVS pro Pardubický kraj platné pro účast na NT Plchovice  28.5.2016: VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

24.2.2016

Webová aplikace PK byla spuštěna v nové verzi, která je rozšířena o vyhledávání zvířat v PK Dorper podle zadaných parametrů a přístup pro hosty.

17.2.2016

Ročenku Dorper 2015 navštívilo za 5 dnů od zveřejnění 187 návštěvníků a přečetlo ji 127 čtenářů.

13.2.2016

JUT beránků Dorper nevybraných k použití v chovu. Tyto JUTy budou podrobeny jatečnému rozboru.

  

13.2.2016

Webová aplikace plemenné knihy Dorper byla doplněna o novou funkci, která umožňuje nyhladávání v plemenné knize podle mnoha parametrů a export výstupů do formátů pdf a xls. Vyzkoušejte.

13.2.2016

ROČENKA DORPER 2015, byla zveřejněna v tomto týdnu. Chovatelé obdrželi odkaz na přístup k elktronické verzi.

Přístup k tomuto dokumentu máte zde:  https://issuu.com/23970/docs/rocenka_2015/1  .

5.11.2015

Ve dnech 19. a 20.10.2015 navštívila Dorper Asociaci CZ skupina estonských chovatelů ovcí Dorper. Na následujícím odkazu najdete zprávu o průběhu akce a jednání.

https://www.icloud.com/keynote/0007G-nK0-ggxfiLpkmgT3QoQ#Estonska%5Fnavsteva

 

23.8.2015

Scrapie - Genotyp, zatřídění a použitelnost z hlediska rizik

Třída Genotyp Popis  
R1 ARR/ARR genotyp obsahuje pouze alely ARR Vhodná pro všechny typy chovů
R2 ARR/AHQ ARR/ARH ARRARQ genotyp obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelnná v chovech
R3 AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARHARH/ARQARQ/ARQ genotyp neobsahuje žádnou alelu ARR a žádnou alelu VRQ Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat. Použitelná v užitkových chovech.
R4 ARR/VRQ Genotyp obsahuje jednu alelu ARR s alelu VRQ Nevhodné pro šlechtitelské chovya chovy s produkcí plemenných zvířat, použití v chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech
R5 AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ genotyp obsahuje jednu alelu VRQ, ale žádnou alelu ARR Naprosto vyloučená s chovu.

9.7.2014

Vady zevnějšku vylučujíci ovce a berany plemene dorrper z produkce plemenných zvířat:
Zvířata jsou vyřazena z plemenitby pokud se u nich objeví některá z následujících vad:
Hlava
1 - podkus
2 - předkus
3 – vchlípené víčko
4 - slepota
Trup
5 - volná lopatka
6 – výraznější zaškrcení za kohoutkem
7 – příliš vyklenutý hřbet
8 - volná bedra
Končetiny
9 - uvolněné mezipaznehtní vazy
10 – zborcené spěnky
11 – nohy vklenuté do X
Vlna/srst
12 – atypická barva
13 - hříva
Pohlavní orgány
14 - atrofie varlat
15 - kryptorchizmus
16 – deformace varlat

15.5.2014

Tělesné míry berana Dorper
Hodnota
Popis
Míry v cm
AA Kohoutková výška
69
AP Výška v kyčlích
69
CC Délka těla
109
CE Obvod šourku
36
PT Obvod hrudníku
119
Hmotnost kg
121